Motie Van Raan: strengere eisen aan extern gefi­nan­cierde bijzondere leer­stoelen


7 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de fossiele industrie invloed uitoefent op het onderzoek aan de Nederlandse universiteiten,

Constaterende dat dit een bedreiging vormt voor de onafhankelijkheid van het wetenschappelijke onderzoek,

Verzoekt de regering om strengere onafhankelijkheidseisen op te stellen voor bijzondere leerstoelen die gefinancierd worden door het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties en stichtingen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer