Motie Lacin/Wassenberg: uitbreiding van het statie­geld­systeem als enig alter­natief


3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de uitbreiding van het statiegeldsysteem afhankelijk maakt van de resultaten die het bedrijfsleven zal behalen bij het verminderen van plastic zwerfafval met 70% tot 90%;

constaterende dat eerdere pogingen van het bedrijfsleven om plastic zwerfafval te verminderen zijn mislukt;

constaterende dat na de mislukte pogingen van het bedrijfsleven uitbreiding van het statiegeldsysteem niet heeft plaatsgevonden, terwijl dat wel de afspraak was;

overwegende dat uitbreiding van het statiegeldsysteem in andere landen heeft gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van plastic zwerfafval;

overwegende dat de Statiegeldalliantie, waarin 550 organisaties, verenigingen en lokale overheden zich hebben verenigd, pleit voor uitbreiding van het statiegeldsysteem;

overwegende dat het bedrijfsleven geld gaat investeren in het terugdringen van plastic zwerfafval en dat die middelen beter geïnvesteerd kunnen worden in de transitie naar uitbreiding van het statiegeldsysteem en de gevolgen voor het bedrijfsleven;

verzoekt de regering uitbreiding van het statiegeldsysteem als enige alternatief aan te merken om plastic zwerfafval structureel terug te dringen zodat het bedrijfsleven zich daarop kan voorbereiden en geen investeringen gaat doen die ten koste kunnen gaan van de transitie naar uitbreiding van het statiegeldsysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Alkaya/Van Raan: geen exportkredietverzekeringen bij risico's op mensenrechtenschendingen of milieuschade

Lees verder

Motie Van Raan voor meer transparantie over verstrekking exportkredietverzekering aan fossiele projecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer