Motie Akerboom/Van Raan over dat het polder­model geen geschikt model is voor effectief klimaat­beleid


6 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al bijna een jaar polderen nog altijd niet heeft geleid tot maatregelen die de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperken,

constaterende dat milieuorganisaties nu dreigen het Klimaatakkoord niet te tekenen omdat de afspraken wat hen betreft niet leiden tot het halveren van de broeikasgassenuitstoot in 2030,

spreekt uit dat het poldermodel geen geschikt model is voor effectief klimaatbeleid

En gaat over tot de orde van de dag

Akerboom
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. VN-klimaatakkoord Parijs

Lees verder

Motie Akerboom over subsidies voor mestvergisting de SDE++ regeling uit te sluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer