Amen­dement Van Raan c.s. VN-klimaat­ak­koord Parijs


6 december 2018

Nr. PVDD-20 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na “Deze wet” ingevoegd “stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en”.

2. In het eerste lid wordt “, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050” wordt vervangen door “, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2040”.

3. In het tweede lid wordt “2050” telkens vervangen door “2040”.

4. In het tweede lid wordt “streven Onze Ministers wie het aangaat naar een” vervangen door “is de”.

5. In het tweede lid wordt de zinsnede “van 49%” vervangen door “65%”.

6. In het tweede lid wordt na “in 2030 en” wordt ingevoegd “streven Onze Ministers wie het aangaat naar”.

7. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

4. Het aandeel hernieuwbare energie is per 2030 45%.

5. Het primaire energiegebruik ligt in 2030 op een niveau dat 40% lager ligt dan in 1990.

Toelichting

Nederland heeft in 2015 ingestemd met het VN-klimaatakkoord te Parijs. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.

Het voorliggende wetsvoorstel dient om dit internationaal overeengekomen doel na te komen. Elke vijf jaar wordt daarom beoordeeld of de gestelde CO₂-reductie doelen daartoe dienen te worden herzien

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. bedrijven waarvan het verdienmodel voornamelijk gebaseerd is op dierlijke eiwitten worden niet gerekend onder de “relevante partijen”

Lees verder

Motie Akerboom/Van Raan over dat het poldermodel geen geschikt model is voor effectief klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer