Motie Akerboom over subsidies voor mest­ver­gisting de SDE++ regeling uit te sluiten


6 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie van mest veel energie kost; alleen al de invoer van veevoer kost net zoveel energie als 5 miljoen huishoudens verbruiken,

constaterende dat het vergisten van mest weinig energie oplevert,

overwegende dat mest derhalve geen duurzame energiebron is

verzoekt de regering in de SDE++ regeling subsidies voor mestvergisting uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Akerboom/Van Raan over dat het poldermodel geen geschikt model is voor effectief klimaatbeleid

Lees verder

Motie Akerboom schrap subsidie voor aanleg pelletkachels en biomassaketels uit de ISDE-regeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer