Motie Akerboom/De Groot over niet langer toestaan dat vlees­kuikens worden gehouden in de hoogste bezet­tings­ca­te­gorie


19 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de pluimvee-industrie maximaal zo’n zestien vleeskippen per vierkante meter mogen worden gehouden volgens Europese regels, ofwel 33 kilo,

constaterende dat hierop een uitzondering mogelijk is, waarbij tot wel 21 kippen op één vierkante meter kunnen worden gepropt, ofwel de hoogste bezetting van 39 tot 42 kilo, onder voorwaarde dat enkele minimale welzijnsregels worden nageleefd en niet meer dan 3,5 procent van de dieren vroegtijdig sterft,

constaterende dat in Nederland honderden miljoenen vleeskuikens per jaar in deze hoogste bezetting worden gehouden voor de productie van kippenvlees dat vooral is bestemd voor de export, aangezien Nederlandse supermarkten dit vlees niet meer verkopen vanwege het bijkomende dierenleed,

constaterende dat deze dieren in groten getale kampen met pijnlijke zweren aan de voetzolen, moeite hebben met lopen en veel te weinig ruimte hebben voor hun natuurlijke gedragsbehoeften,

overwegende dat een kip zo’n vier keer meer ruimte nodig heeft volgens wetenschappers van de Europese voedsel- en warenautoriteit (EFSA) en dat de EFSA om die reden adviseert om de maximale bezetting fors te verlagen,

overwegende dat in veel andere Europese landen al geen kippen meer worden gehouden in deze hoogste bezettingscategorie,

verzoekt de regering, niet langer toe te staan dat vleeskuikens worden gehouden in de hoogste bezettingscategorie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom

De Groot


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, Volt, BIJ1, Den Haan

Tegen

VVD, CDA, FVD, BBB, SGP, Van Haga, Omtzigt, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Beckerman over het uitstellen en ordentelijk intrekken van de Omgevingswet

Lees verder

Motie Akerboom over regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer