Motie Akerboom over per direct die soorten die in hun voort­be­staan worden bedreigd van de lande­lijke vrij­stel­lings­lijst af te halen


12 oktober 2023

De Kamer,

Gehoorde de beraadslaging,

Constaterende dat de Natuurbeschermingswet stelt dat dieren die in hun voortbestaan worden bedreigd, of dat gevaar lopen, niet bejaagd mogen worden;

Constaterende dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State concludeert dat de geldende landelijke vrijstelling voor de houtduif, zwarte kraai en kauw, konijn en vos niet voldoende onderbouwd is om aan de eisen uit de Natuurbeschermingswet te voldoen;

Overwegende dat de huidige landelijke vrijstellingslijst daarmee niet langer van toepassing zou mogen zijn voor de daarop opgenomen soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd;

Verzoekt de regering om per direct die soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, DENK, Volt, BIJ1

Tegen

VVD, CDA, CU, FVD, BBB, SGP, Van Haga, Ephraim, Omtzigt, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over herintroductie van de vergunningplicht voor intern salderen zo snel mogelijk naar de Raad van State en naar de Kamer

Lees verder

Motie Akerboom over de essentiƫle rol van grote predatoren voor het functioneren van het ecosysteem meenemen in het toekomstbestendig maken van het natuurbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer