Motie Akerboom over herin­tro­ductie van de vergun­ning­plicht voor intern salderen zo snel mogelijk naar de Raad van State en naar de Kamer


12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voor Natuur en Stikstof een wijziging van de wet Stikstofreductie en natuurherstel heeft voorbereid voor een aanscherping van de stikstofdoelen, alsmede voor de herinvoering van een vergunningplicht voor intern salderen,

overwegende dat breed erkend wordt dat het onwenselijk is dat intern salderen sinds 2020 niet meer vergunningplichtig is,

van mening dat het essentieel is om grip te krijgen op alle stikstofuitstoot en om tegelijkertijd rechtszekerheid te bieden aan initiatiefnemers,

verzoekt de regering om, indien de wetswijziging voor de aanscherping van de stikstofdoelen niet bij de Tweede Kamer wordt ingediend, het onderdeel voor de herintroductie van de vergunningplicht voor intern salderen wel zo snel mogelijk voor te leggen aan de Raad van State en vervolgens naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, Volt, BIJ1

Tegen

VVD, D66, PVV, CDA, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, Ephraim, Omtzigt, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa

Lees verder

Motie Akerboom over per direct die soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer