Motie Akerboom/Bromet over onder­zoeken hoe het areaal gangbare sierteelt beperkt kan worden


12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelten met het hoogste pesticidegebruik per hectare zijn: leliebollen, chrysanten, rozen en tulpen, en dat de sierteelt in totaal goed is voor bijna een kwart van al het middelengebruik in de landbouw, terwijl dit geen bijdrage levert aan de voedselzekerheid,

overwegende dat het areaal aan sierteelt is toegenomen,

overwegende dat de minister van LNV heeft toegezegd met de sierteeltsector in gesprek te gaan over het hoge pesticidegebruik, maar dat hier al minstens tien jaar met de sector over wordt gepraat en dat het gebruik hoog blijft,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe het areaal gangbare sierteelt beperkt kan worden en de Kamer hier voor het eind van 2023 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom

Bromet


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, PvdD, DENK, Volt, Den Haan

Tegen

VVD, D66, PVV, CDA, GL, CU, FVD, BBB, SGP, Van Haga, JA21

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking

Lees verder

Motie Akerboom over onderzoek naar landbouw uitvoeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer