Motie Akerboom over onderzoek naar landbouw uitvoeren


12 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NVWA onderzoek doet naar alternatieven (zowel niet-chemisch als chemisch) voor de landbouwgiffen deltamethrin, esfenvaleraat en lambda-cyhalothrin, die zo giftig zijn dat ze vallen onder de categorie ‘kandidaten voor vervanging’ van de Europese Commissie, waarvoor al sinds 2015 geldt dat deze vervangen moeten worden als hier een alternatief voor is,

verzoekt de regering dit onderzoek ook uit te voeren voor de andere ‘kandidaten voor vervanging’,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, Van Haga, Volt, BIJ1, Den Haan, Omtzigt

Tegen

VVD, CDA, FVD, BBB, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Akerboom/Bromet over onderzoeken hoe het areaal gangbare sierteelt beperkt kan worden

Lees verder

Amendement Van Raan en Christine Teunissen over het belasten van de CO2-uitstoot van houtige biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer