Motie Van Esch/Beckerman over het uitstellen en orden­telijk intrekken van de Omge­vingswet


19 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds de motie-Pieper (32 123 XI, nr. 16) in 2009 is gewerkt aan de Omgevingswet, dat die nu in 2024 in werking dreigt te treden, maar dat het denken sinds die tijd drastisch is veranderd en de wetgeving diametraal staat tegenover wat er nu nodig is;

van mening dat verdere decentralisatie van het omgevingsbeleid, een mindere rechtspositie voor de burger en een minder stevige bescherming van bijvoorbeeld natuur en gezondheid, geen wenselijke ontwikkeling is;

constaterende dat Minister van staat Sorgdrager en oud-minister Van Aartsen dit jaar nog adviseerden om de Omgevingswet niet in te voeren;

verzoekt de regering de inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen en te onderzoeken hoe de Omgevingswet ordentelijk kan worden ingetrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, PvdD, BIJ1, Den Haan, Omtzigt

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, Volt, Gündoğan, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over "een straatje erbij" alleen als dit de natuur niet schaadt

Lees verder

Motie Akerboom/De Groot over niet langer toestaan dat vleeskuikens worden gehouden in de hoogste bezettingscategorie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer