Motie Akerboom over gebruik rege­lingen voor lage­tem­pe­ra­tuur­sys­temen en isolatie


14 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat starters en doorstromers op de woning via regelingen extra ruimte wordt geboden om energiebesparingsmaatregelen te nemen,

constaterende dat juist bij een verbouwing na het moment van aankoop maatregelen als laag-temperatuursysteem én isolatie de lastigste én belangrijkste no-regret maatregelen zijn,

verzoekt de regering te onderzoeken of deze regelingen ook specifiek gebruikt kunnen worden voor laag-temperatuursystemen en isolatie,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over het erfpachtmodel voor gebouwgebonden financiering

Lees verder

Motie Beckerman/Akerboom over de ISDE-regeling openstellen voor energiebesparende maatregelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer