Gewij­zigde motie Wassenberg c.s. over zo snel mogelijk gede­tail­leerde lading­lijsten beschikbaar stellen


14 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de MSC Zoe in de nacht van 2 januari een ecologische ramp veroorzaakt heeft in onder andere het UNESCO Werelderfgoed-gebied de Waddenzee;

van mening dat dit natuurgebied de allerhoogste bescherming verdient;

constaterende dat acties om de schade te beperken bemoeilijkt worden door het feit dat nog altijd onbekend is wat de exacte inhoud is van de overboord geslagen containers;

verzoekt de regering, om bij de containerramp met MSC Zoe in onverhoopt volgende vergelijkbare situaties zo snel mogelijk gedetailleerde ladinglijsten beschikbaar te stellen aan alle partijen die op enige wijze betrokken zijn bij de afhandeling van de schade, en hiervoor zo nodig regelgeving en protocollen te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Kröger
Lacin


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, SP, PvdA, SGP, DENK, FVD

Tegen

CDA, VVD, PVV, D66, ChristenUnie, 50PLUS