Amen­dement Wassenberg: netbe­heerder krijgt de bevoegdheid een gasnet niet te vervangen in verband met de ener­gie­tran­sitie


25 januari 2018

34 627

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Nr. 26

AMENDEMENT VAN HET LID wassenberg

Ontvangen 25 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel N, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Een netbeheerder kan hierbij besluiten tot het niet vervangen, het stoppen met onderhoud of het verwijderen van een gasnet in verband met de energietransitie.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een netbeheerder expliciet de bevoegdheid heeft om te besluiten een gasnet niet te vervangen, het stoppen met onderhoud, of om een gasnet te verwijderen in verband met de energietransitie, bijvoorbeeld met het oog op de uitfasering van het gebruik van aardgas. Het ligt in de rede dat dit in overleg met de gemeente gebeurt. Er bestaat geen onderlinge hiërarchie tussen de genoemde onderdelen van het lid en zodoende dient de netbeheerder altijd de veiligheid voorop stellen.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, PvdD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, GL, CU, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Amendement Wassenberg over gasloos als nieuwe norm

Lees verder

Motie Wassenberg c.s.:  plan van aanpak en een bijbehorend tijdpad om het gebruik van GenX uit te faseren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer