Motie Wassenberg: verlaag het aandeel voed­sel­brand­stoffen in de tank naar 0%


4 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bijmengen van voedselbrandstoffen niet leidt tot vergroening van transport, maar tot opoffering van landbouwgrond en natuurgebieden zoals regenwouden, savannen en natuurlijke graslanden,

constaterende dat voedselbrandstoffen in de tank leiden tot een aanzienlijke verhoging van CO2-emmissies, in plaats van een verlaging,

overwegende dat voedselbrandstoffen geen oplossing bieden voor het klimaatprobleem, maar juist een deel van het probleem zijn,

verzoekt de regering het aandeel voedselbrandstoffen in de tank te verlagen naar 0%,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Van Raan: spreekt uit dat biobrandstoffen geen oplossing bieden voor verduurzaming van de luchtvaart, maar dat minder vliegen de enige optie is

Lees verder

Amendement Wassenberg: een nationaal kennisplatform/virtueel netwerk dat gericht is op het stimuleren van proefdiervrije onderzoeksmethoden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer