Motie Wassenberg: verlaag het aandeel voed­sel­brand­stoffen in de tank naar 0%


4 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bijmengen van voedselbrandstoffen niet leidt tot vergroening van transport, maar tot opoffering van landbouwgrond en natuurgebieden zoals regenwouden, savannen en natuurlijke graslanden,

constaterende dat voedselbrandstoffen in de tank leiden tot een aanzienlijke verhoging van CO2-emmissies, in plaats van een verlaging,

overwegende dat voedselbrandstoffen geen oplossing bieden voor het klimaatprobleem, maar juist een deel van het probleem zijn,

verzoekt de regering het aandeel voedselbrandstoffen in de tank te verlagen naar 0%,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer