Amen­dement Vestering over een verbod op het over zee vervoeren van dieren naar landen buiten de EU


21 april 2021

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID vestering

Ontvangen 21 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 2.5 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

01. Het is verboden dieren over zee te vervoeren naar landen buiten de Europese Unie met het oog op de productie van dierlijke producten.

Toelichting

Sinds vorig jaar exporteert Nederland geen dieren meer naar landen buiten de Europese Unie als voor deze diertransporten een rustplaats buiten de EU nodig is. Dit verbod geldt echter alleen voor transporten over de weg. Nederland exporteert jaarlijks nog steeds duizenden koeien over zee naar landen in het Midden-Oosten. Ook bij transporten over zee spelen grote dierenwelzijnsrisico’s en is er geen zicht op het welzijn van de dieren.

Diertransporten over zee kunnen dagen duren, tot soms wel meer dan een week, waarbij de dieren vaak dicht op elkaar en in hun eigen uitwerpselen staan. Het ontbreken van noodplannen en het gebrek aan dierverblijven in de havens heeft grote gevolgen voor het welzijn van dieren wanneer er meerdere voertuigen tegelijk aankomen of indien er vertraging optreedt. En er is juist regelmatig sprake van vertraging, waarbij over het algemeen geen mogelijkheid is om dieren op dat moment uit te laden en te laten rusten op een daarvoor geschikte rustplaats. In de afgelopen jaren hebben er diverse grote dierenwelzijnsdrama’s plaatsgevonden met diertransporten over zee.

En ook in de landen van aankomst is er sprake van ernstig dierenleed. Afgelopen zomer maakte Eyes on Animals beelden van slachthuizen in Libië en Libanon waar ook Nederlandse runderen werden geslacht. De dieren werden daar op gruwelijke wijze behandeld en (onverdoofd) geslacht. Indiener is van mening dat er een einde moet komen aan dit onnodige dierenleed.

Dit amendement beoogt een verbod in te stellen op het over zee vervoeren van dieren naar landen buiten de Europese Unie, bedoeld voor de productie van dierlijke producten.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen