Amen­dement Van Veldhoven/Ouwehand: de Crisis- en herstelwet niet van toepassing verklaren op een kavel­be­sluit


25 maart 2015

34 058

Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 17

AMENDEMENT VAN de Leden van veldhoven en ouwehand ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14[1]

Ontvangen 25 maart 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 8 wordt na “kavelbesluit” toegevoegd:, met uitzondering van artikel 1.4 van die wet.

Toelichting

Hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet wordt in artikel 8 van overeenkomstige toepassing verklaard op een kavelbesluit, waarmee versnelde procedures van toepassing zijn. Artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet wordt uitgezonderd, waarmee de beperking van het beroepsrecht niet van overeenkomstige toepassing is.

Van Veldhoven

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CDAPVVD66SGPPvdD50PLUSKlein

Tegen

VVDPvdAChristenUnieGrKOSPGroenLinksGrBvKHouwersVanVliet