Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling van kolen­be­lasting voor het verbruik van kolen voor elek­tri­ci­teits­op­wekking


8 november 2022

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 8 november 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Voor artikel XXVIII, onderdeel A, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

00A

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door «eerste en tweede lid».

0A

In artikel 45, eerste lid, wordt «artikel 44, eerste tot en met derde lid» vervangen door «artikel 44, eerste en tweede lid».

Toelichting

Met dit amendement wordt per 1 januari 2024 de vrijstelling van kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor elektriciteitsopwekking afgeschaft. De budgettaire gevolgen van het afschaffen van de vrijstelling zijn opgenomen in onderstaande tabel.

2023202420252026Structureel
Obrengst (in miljoenen euro’s)089918080

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Volt, BIJ1, PvdA, PvdD, SP, GL, DENK

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, VVD, CU, SGP, Omtzigt, Den Haan, JA21, BBB, Van Haga

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het beperken van de vrijstelling voor aardgas voor elektriciteitsopwekking in de energiebelasting

Lees verder

Amendement Van Raan over het afschaffen van de vrijstelling van energiebelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer