Amen­dement Van Raan c.s. Nederland heeft in 2040 haar gehele CO₂-uitstoot afgebouwd en is CO₂-neutraal


6 december 2018

Nr. PVDD-18 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na “Deze wet” ingevoegd “stelt doelen voor het klimaatbeleid van de regering en”.

2. In het eerste lid wordt “, tot een niveau dat 95% lager ligt in 2050” vervangen door “, tot een niveau dat 100% lager ligt in 2040”.

3. In het tweede lid wordt “2050” telkens vervangen door “2040”.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Nederland in 2040 haar gehele CO₂-uitstoot heeft afgebouwd en CO₂-neutraal is [1]. Nederland neemt hiermee haar verantwoording om de temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken. Het Internationaal Klimaatpanel waarschuwt dat alle klimaatinspanningen tot op heden onvoldoende zijn en optellen tot een opwarming van de aarde met drie graden [2]. Het Hof waarschuwt dat de Staat haar zorgplicht schendt door onvoldoende te proberen een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen [3]. Hierdoor nemen klimaatrisico’s onnodig toe (e.g. overstromingen, stijging van het aantal infectieziekten, verlies van biodiversiteit, verstoring van de drinkwatervoorziening en financiële instabiliteit). De overstap van fossiele brandstoffen naar echt duurzame energiebronnen is onvermijdelijk en dient zo snel mogelijk te worden gerealiseerd.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom

[1] Climate Action Tracker https://climateactiontracker.o...
[2] IPCC 2018
[3] Uitspraak Gerechtshof Den Haag in Klimaatzaak Urgenda (9-10-2018, zaaknummer 200.178.245/


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP