Motie Akerboom/Beckerman prio­riteit blijven geven aan inspec­teren en versterken van woningen in Groningen


6 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er met het Nationaal Programma Groningen mooie plannen liggen voor de lange termijn,

overwegende dat vele Groningers al jaren wachten op zekerheid over de veiligheid en versterking van hun woning en dit prioriteit heeft,

verzoekt de regering om te allen tijde prioriteit te blijven geven aan het inspecteren en versterken van woningen en een einde te maken aan de onzekerheid van vele Groningers

en gaat over tot de orde van de dag

Akerboom
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Akerboom geen schijnduurzame energiebronnen subsidiëren uit Nationaal Programma Groningen

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. Nederland heeft in 2040 haar gehele CO₂-uitstoot afgebouwd en is CO₂-neutraal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer