Amen­dement Van Raan c.s. voor toevoeging begrip Brede Welvaart


6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

- In artikel 1 wordt na de begripsbepaling broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende: brede welvaart: de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld;
- In artikel 3, tweede lid, onderdeel g, wordt "overheden", vervangen door "overheden, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan brede welvaart, en op".

Toelichting:
Dit amendement regelt dat aan de hand van het brede welvaartsbegrip verantwoording wordt afgelegd over wat de gevolgen zijn van het huidige Nederlandse klimaatbeleid ‘Hier en Nu’, en in hoeverre dit een druk legt op volgende generaties ‘Later’ en op andere landen ‘Elders’.

Van Raan,
Ouwehand,
Wassenberg,
Teunissen,
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP