Amen­dement Thieme: dat regelt dat een krachtens de artikelen over jacht, beheer en scha­de­be­strijding vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt voor­ge­hangen


25 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 158

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 12.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.1a

Een krachtens de artikelen 13.14, eerste lid, 3.18, vierde lid, 3.19, eerste lid, onderdelen c en d, vierde en vijfde lid, 3.21, derde lid, 3.22, tweede en vierde lid, 3.24, eerste lid, onderdelen b en c, tweede lid, 3.26, vierde en zevende lid, 3.27, eerste lid, 3.28, vierde en negende lid, vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhangbepaling in de wet voor jacht, populatiebeheer en schadebestrijding om zo de uitvoeringsregelgeving via een zorgvuldig en afgewogen proces tot stand te laten komen, met betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GrK/O, D66, GL, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, PvdA

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer