Amen­dement Ouwehand: het intro­du­ceren van voor­hang­be­pa­lingen in het wets­voorstel


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt aan artikel 1b een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

II

Artikel I, onderdeel K, wordt artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

III

In artikel I, onderdeel N, wordt aan artikel 10a4 een lid toegevoegd, luidende:

5. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

IV

In artikel I, onderdeel Q, wordt in onderdeel 2 een lid toegevoegd, luidende:

8. De voordracht voor een krachtens het derde of vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

V

Aan artikel I, onderdeel T, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

VI

In artikel I, onderdeel W, wordt aan artikel 13f een lid toegevoegd, luidende:

6. De voordracht voor een krachtens het eerste of vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

VII

In artikel I, onderdeel X, wordt aan artikel 14 een lid toegevoegd, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

VIII

Artikel I, onderdeel Y, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 14a wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

2. Aan artikel 14b wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

3. Aan artikel 14c wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

IX

In artikel I, onderdeel Z, wordt artikel 15 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

X

In artikel I, onderdeel AA, wordt aan artikel 15a een lid toegevoegd, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het eerste, tweede of derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

XI

Aan artikel I, onderdeel EE, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

7. Na het tiende lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

11. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

XII

In artikel I, onderdeel FF, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

8. Na het derde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de inhoudelijke algemene maatregelen van bestuur onder de Wet op de Dierproeven bij beide kamers van de Staten-Generaal worden voorgehangen.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, D66, CU, GroenLinks, Bontes

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, 50+