Wets­voorstel Uitvoering EU-veror­dening regi­stratie, evaluatie en auto­ri­satie chemische stoffen (REACH)


7 februari 2007

8 februari 2007

Bijdrage Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand

Voorzitter. Ik houd mijn bijdrage dit keer kort, in tegenstelling tot al die keren dat ik veel moties in een paar minuten propte. De REACH-verordening is vastgesteld. Wij kunnen alleen nog vragen stellen over de implementatie in de Nederlandse wetgeving. Mijn vragen beperken zich tot het gebruik van dieren voor dierproeven voor de REACH-verordening.

Ik moet helaas constateren dat Nederland de afgelopen jaren behoorlijk wat kansen heeft laten liggen op een alternatievenbeleid. Daar is de staatssecretaris niet verantwoordelijk voor. Omdat nu een verordening geïmplementeerd wordt waarvan veel dieren te lijden zullen hebben, vraag ik de staatssecretaris echter welke mogelijkheden hij ziet. Welke plannen heeft hij om de alternatieven voor dierproeven zo veel mogelijk en zo spoedig mogelijk te implementeren? Is hij bereid tot overleg met de minister van VWS over dit punt? In de verkiezingscampagne zijn door verschillende partijen beloften gedaan. Vandaag zijn ook de nodige zorgen geuit. Daaruit concludeer ik dat er grote zorgen bestaan over het grote aantal dierproeven. Ik kan dan ook niet anders dan hier mijn grote teleurstelling uitspreken over het afwijzen door de fracties van CDA en PvdA van mijn motie over een structureel budget voor de validatie van de bestaande alternatieven voor dierproeven. De Kamer heeft kritische geluiden laten horen over het bedrijfsleven dat een zeer succesvolle lobby heeft gevoerd bij de REACH-procedure. De Kamer heeft ook zorgen geuit over de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Er valt echter een win-winsituatie te bereiken met een geconcentreerd validatiebeleid. Daarvoor is een budget nodig. Uiteindelijk winnen zowel dieren als bedrijven erbij. De bedrijven kennen dan immers minder administratieve lasten bij de verplichte dierproeven.

Ik vraag de staatssecretaris wat hij alsnog in het kader van alternatieven voor dierproeven kan doen. Ik dank hem daarnaast voor de korte en krachtige samenwerking.

Interessant voor jou

Inbreng Ouwehand VAO Toetsingskader Ammoniak

Lees verder

Bijdrage Ouwehand VAO Milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer