Bijdrage Ouwehand VAO Mili­euraad


15 februari 2007

Voorzitter. Het Algemeen Overleg over de Milieuraad stond vanmorgen vooral in het teken van de vraag hoe ambitieus wij willen zijn met de milieudoelstellingen. Mijn partij heeft samen met GroenLinks, D'66 en SP een motie ingediend die tot doel heeft dat Nederland zich in de Europese Milieuraad hard maakt voor een sterk klimaatbeleid. Het tij moet gekeerd. We zagen aan de tak waarop we met z'n allen zitten, en wie daar nu nog langer de ogen voor wil sluiten, om welke reden dan ook, heeft het bij het verkeerde eind. In het licht van allerlei moeilijkheden die worden genoemd ten aanzien van het realiseren van ambitieuze milieudoelstellingen, zoals vanmorgen geuit door onder andere de VVD, kan ik aangeven dat we zeer wel goede mogelijkheden tot onze beschikking hebben om deze doelstellingen te halen. Ik noem de wetenschap dat de bio-industrie veel een groter vervuiler is dan het wegverkeer. Als wij daarmee korte metten maken, hebben wij al heel wat winst geboekt. Mevrouw Neppérus zou hier nog over nadenken, en het doet mij uiteraard deugd dat de VVD open staat voor deze oplossing. Dank u wel.

Interessant voor jou

Wetsvoorstel Uitvoering EU-verordening registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen (REACH)

Lees verder

Bijdrage Thieme Debat regeringsverklaring

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer