Vragen aan Commissie Davids


19 januari 2010

Kan u duiding geven van het feit dat er geen bewijs is gevonden voor actieve deelname van Nederland aan militaire handelingen. Was u voldoende geëquipeerd om die bewijzen te vinden. En zou van het onder ede verhoren daar nog een bijdrage hebben kunnen leveren. En bent u van mening dat een parlementaire Enquête meer helderheid op dit punt zou kunnen geven? Diezelfde vraag zou ik u willen stellen mbt de benoeming van de heer de hoop scheffer als secr gen van de navo in relatie tot het besluit om de inval in irak te steunen. We weten al dat Fokke en sukke al in de nrc hebben gezegd “maar hoe is hij dan aan die baan gekomen”. U heeft geen verband gevonden, maar ik zou toch van u willen weten of u voldoende geëquipeerd was om die bewijzen te vinden en of het onder ede verhoren daar nog een bijdrage had kunnen leveren.