Bijdrage Thieme Monde­linge Vragen schapen Q-koorts


19 januari 2010

Mevrouw Thieme (PvdD): Het programma NOVA berichtte gisteren dat het kabinet al een half jaar weet heeft van een groot, met Q-koorts besmet vleesschapenbedrijf in Brabant. Dit besmette bedrijf valt gek genoeg niet onder de huidige strenge Q-koorts maatregelen. Het kabinet schrijft in haar brief van 6 januari jl. aan de kamer: "Dat er geen aanwijzingen zijn dat vleesschapenbedrijven een rol spelen in de epidemie." Maar het kabinet is al een half jaar op de hoogte van dit grote besmette vleesschapenbedrijf in Brabant en van het feit dat dit leidde tot 46 humane besmettingen. Maatregelen blijven daar echter uit ondanks waarschuwingen vanuit de gezondheidszorg. Graag een reactie van de verantwoordelijke minister op dit bericht.

Voorzitter, voor geld is alles te koop in Nederland zelfs om buren te besmetten met q koorts zonder dat ze daar weet van hebben. Er staat geen bord in de tuin dat het besmette bedrijf, er is geen wettelijk bezoekersverbod en er is niet gevaccineerd. Ook wordt er gewoon nog gefokt.

Voorzitter, bij kritiek op het q-koorts beleid krijgt de Kamer steevast van de ministers van LNV en VWS te horen dat ‘met de kennis van nu, we toen andere beslissingen genomen zouden hebben”. Dat hebben we onlangs eerder gehoord.
Voorzitter, hoe verhoudt zich deze uitspraak met het feit dat minister al maanden kennis heeft besmette vleesschapenbedrijven, dat er mensen ziek van zijn geworden en dat u de omwonenden onwetend laat en er geen fok- en vervoersverbod is ingesteld?

Dan de testen op de aanwezigheid van Q koorts. Waarom meent u in uw brieven en in de debatten dat tankmelkonderzoek toereikend is, nu blijkt dat vleesschapen ook een rol spelen in de besmetting van mensen? Tankmelk onderzoek is op geen enkele wijze toereikend.
Is het waar dat de CID al in 2005 gevraagd heeft om nader onderzoek naar q koorts besmetting? Is het waar dat het onderzoek toen niet in gang is gezet? En welke belangen verzetten zich tegen het opvolgen van een dergelijk verzoek?

Tweede termijn:

Dit kabinet beroept zich keer op keer dat we met de kennis van nu andere beslissingen zouden hebben gemaakt destijds. Maar dat is aantoonbaar onjuist.
Is de minister bereid om samen met minister Verburg onmiddellijk een vervoers- en fokverbod in te stellen voor de vleesschapensector? Hoe gaat de minister om met het feit dat er te weinig vaccins zouden zijn terwijl eind vorig jaar de Kamer nog verzekerd was van voldoende vaccins? Voorzitter, het is een schande dat maatregelen al die jaren uit zijn gebleven, dat er in december besloten om 40000 dieren te slachtofferen op het altaar van de economie. Een slachting die heel goed te voorkomen was. Ik wil nu van de minister weten op welke wijze hij de volksgezondheid wil waarborgen ten opzichte van de intensieve veehouderij.

Dank u wel