Verkiezing van de voor­zitter van de Tweede Kamer


25 september 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Bijdrage:

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Voorzitter. Ik had voor dit debat een citaat meegebracht van een zeker Kamerlid dat het heeft geschopt tot interim-voorzitter. Die zei bij het vorige debat over de verkiezing van de Voorzitter: ''het kiezen van een Voorzitter is altijd een feestje''. Maar kennelijk zijn er ook altijd mensen die de stemming behoorlijk weten te bederven.

(geroffel op de bankjes)

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
De positie van de Kamervoorzitter is een belangrijke. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de Voorzitter van de Tweede Kamer bereid en in staat is om boven de partijen te gaan staan en om zich sterk te maken voor een krachtig en goed functionerend parlement. Dat is hard nodig, niet vanwege onszelf, maar omdat wij hier staan als vertegenwoordigers van het volk.

Namens de burgers van dit land controleren wij de regering, beslissen wij over wetten, over de manier waarop belastinggeld wordt besteed en dienen wij zelf initiatiefwetsvoorstellen in als opeenvolgende kabinetten belangrijke onderwerpen laten liggen die wel degelijk leven onder de burgers.

Daarom vinden wij het van belang om van elk van de kandidaten -- overigens dank voor de kandidatuur en de prachtige brieven -- te horen hoe hij of zij de rol van Voorzitter voor zich ziet. In de wetenschap dat er discussies worden gevoerd over de omvang van het parlement en over de financiering ervan. In de wetenschap dat Nederland een van de kleinste parlementen van Europa heeft, nu al, en dat medewerkers die Kamerleden ondersteunen, niet heel talrijk zijn en dat er geen grote budgetten zijn om het werk goed te doen. Ook in de wetenschap dat de individuele partijen het moeilijk vinden om dit verhaal te vertellen en een pleidooi te houden voor een goed functionerend parlement, waar dus ook budget bij hoort. Zien de kandidaten voor zich dat zij als Voorzitter kunnen wijzen op de feiten? Kunnen ze een pleidooi houden om belangrijke ondersteuning bij ons werk als volksvertegenwoordiger in ieder geval niet weg te cijferen?

Ik wil ook graag van de kandidaten horen hoe zij de positie van de minderheid in de Kamer veilig willen stellen: de positie en de instrumenten waar kleinere partijen op aangewezen zijn. De Kamervragen zijn al genoemd, net als de dertigledendebatten. Ik wil de kandidaten erop wijzen dat die grote stroom van dertigledendebatten slechts een symptoom is van de manier waarop het gaat in de commissies, waar vaak sprake is van powerplay en de meerderheid de minderheid geen debat gunt. Zien de kandidaten voor zich dat zij als Voorzitter scherp toezien op de manier waarop het eraan toegaat in de commissies, als zij de grote hoeveelheid van dertigledendebatten een probleem willen noemen?

Ik ben erg benieuwd naar de opvattingen over de embargoregeling. Wij moeten constateren dat het voor oppositiepartijen ondoenlijk is om in één dag de miljoenennota en alle onderliggende stukken te lezen teneinde een goed debat te kunnen voeren. Wij zien graag een Voorzitter die ervoor zorgt dat alle leden van deze Kamer op tijd kennis kunnen nemen van alle stukken, opdat er een goed debat gevoerd kan worden. De embargoregeling is een van de meest in het oog springende voorbeelden. Meer in zijn algemeenheid gaat het natuurlijk ook over het niveau en de kwaliteit van de informatievoorziening. Zien de kandidaten een rol voor zich weggelegd om bewindspersonen achter de broek te zitten als de informatievoorziening niet tijdig of van ondermaats niveau is?

Dan dualisme en de verhoudingen in het debat. Hoe zien de kandidaten voor zich dat ze omgaan met bewindslieden die -- ik zeg het gechargeerd -- bij wijze van spreken uren aan het woord zijn zonder ook maar één keer in te gaan op gestelde vragen, laat staan een antwoord te formuleren? Hoe gaan ze om met bewindslieden die dat trucje proberen uit te halen?

Tot slot wil mijn fractie haar waardering uitspreken voor het werk dat de vorige Kamervoorzitter in gang heeft gezet: het beter toegankelijk maken van het parlement en ervoor zorgen dat burgers goed mee kunnen krijgen wat wij hier doen door debatten te volgen en stukken na te lezen. Zijn de kandidaten van zins om dat pad verder in te slaan? Dat is voor de Partij voor de Dieren namelijk zeer belangrijk.

Interessant voor jou

Inbreng Verslag wijziging van de Meststoffenwet

Lees verder

Inbreng Schriftelijk Overleg Geïntegreerd Maritiem Beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer