Stem­ver­klaring over de Wet STROOM / Elek­tri­ci­teits- en gaswet


23 december 2015

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren ziet niets in de verdere liberalisering van de energiemarkt. Het duurzaam opwekken van energie is een belangrijk publiek belang dat niet minder dan een goede borging verdient. Tien jaar geleden is de koers naar liberalisering al ingezet en die blijkt geen lagere energierekeningen op te leveren, maar wel een hogere milieubelasting. De Partij voor de Dieren steunt die koers niet en dus ook niet de gedwongen splitsing die deze wet er nu doordrukt doordat het amendement van de heer Smaling zojuist is verworpen. Wat de Partij voor de Dieren betreft moet de Elektriciteits- en gaswet het publieke belang dienen en dat van de duurzame energievoorziening op de lange termijn. Omdat de wet dat nu niet doet, stemmen wij tegen.