Stem­ver­klaring over de Wet digitale beraad­slaging en besluit­vorming provincies, gemeenten, water­schappen en de openbare lichamen


1 april 2020

Democratische processen moeten ook tijdens deze crisis gewoon doorlopen. Dat doen we hier vanavond ook, al is het wel een beetje gek. Heel veel collega's zijn er niet bij. Ik zou bijna zeggen: de groeten aan iedereen thuis. Maar daar gaat mijn stemverklaring niet over. De wet die nu voorligt, creëert de mogelijkheid tot digitaal besluiten en vergaderen voor decentrale overheden. Die moest er eigenlijk binnen 24 uur doorheen. Daar zijn wel wat vragen over te stellen. De vraag is of de positie van individuele Statenleden en de individuele raadsleden bij de bepaling en de vaststelling van de agenda en het debat wel voldoende geborgd is. De vraag is ook of het met dat digitaal vergaderen wel zo soepeltjes gaat lopen. De eerste ervaringen zijn nog niet heel positief. Maar het is een tijdelijke wet. Er zijn dus wel vragen over te stellen, maar de wet is tijdelijk. We gaan het zien. Met die kanttekening kan de Partij voor de Dieren toch instemmen met deze spoedwet.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Lees verder

Inbreng PvdD bij SO Klimaat en Energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer