Stem­ver­klaring Ouwehand bij Rijks­be­groting


17 december 2019

Voorzitter

De macht der gewoonte verdraagt alles, ook de gewoonten van de macht

Het is lang de gewoonte geweest in het Nederlandse parlement dat de Rijksbegroting ondanks alle kritiek toch de steun kreeg van de hele Kamer – coalitie én oppositie.

Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn die tijden voorbij.

De tijden zijn die van ongekende crises. De noodtoestand is uitgeroepen voor het klimaat. De noodtoestand moet uitgeroepen voor de biodiversiteit. En voor de dieren.

Jongeren, het Hof én de Kamer zeggen dat de regering de beloofde klimaatdoelen moet halen, maar het kabinet handelt naar de gewoonten van haar macht. In plaats van een Rijksbegroting die –naar rato- de opwarming van de aarde beperkt houdt tot 1,5 graad, ligt er opnieuw een Miljoenennota die dóórgaat met onverantwoorde uitstoot van broeikasgassen en natuurvernietiging.

Beleid van na-ons-de-zondvloed verdient geen steun. De Partij voor de Dieren stemt opnieuw tegen de Rijksbegroting.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan: Notaoverleg - Initiatiefnota: Luchtvaart op de rails

Lees verder

Bijdrage Van Raan over de Klimaat- en Energieverkenning 2019

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer