Stem­ver­klaring moties MSC-keurmerk, lucht­wassers en terug­dringen broei­kas­gassen in de land­bouw­sector


7 december 2009

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik heb namens de fractie van de Partij voor de Dieren een nadere duiding bij drie moties waarover we zo direct gaan stemmen.

In de motie-Polderman (32123-XIV, nr. 48) wordt gevraagd om een verduurzaming van de visserij via het MSC-keurmerk.
Zolang de r├╝cksichtslose plundering van de zee niet is gestopt, is duurzame vis een fabeltje. Het MSC-etiket geeft een groene goedkeuring aan het eten van vis, ook als de getroffen maatregelen nog lang niet genoeg zijn om de vis als "verantwoord" te bestempelen. Wat wij nodig hebben, is een radicale herziening van het beleid en niet het in slaap sussen van bezorgde consumenten. Om die reden zal mijn fractie die motie niet steunen.

In de motie-Graus (32123-XIV, nr. 103) wordt de regering verzocht, de invoering van luchtwassers te heroverwegen.
Luchtwassers zijn een duur, energieslurpend lapmiddel die de immense problemen van de bio-industrie niet zullen oplossen. Hoewel de PVV-fractie andere overwegingen heeft voor het indienen van deze motie, zal de Partij voor de Dieren de motie om de zojuist genoemde redenen wel steunen.

Tot slot de motie-Dibi/Van der Ham (32123-XIV, nr. 111). Daarin wordt gevraagd om aanvullend beleid voor het terugdringen van broeikasgassen in de landbouwsector.
De Partij voor de Dieren staat uiteraard positief tegenover dat verzoek, ware het niet dat de innovaties waarover de motie gaat, te vaak nog op gespannen voet staan met dierenwelzijn. Onder voorwaarde dat dierenwelzijn volop zal worden gerespecteerd -- ik zie de heer Van der Ham zijn duim al opsteken -- zullen wij die motie steunen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrag Partij voor de Dieren VROM Begroting

Lees verder

Bijdrage AO Q-koorts

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer