Schrif­te­lijke inbreng over het wets­voorstel aanvul­lende fiscale koop­kracht­maat­re­gelen 2022


17 mei 2022
  1. ALGEMEEN

1. Inleiding

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de aanvullende koopkrachtmaatregelen voor het jaar 2022.

De leden zijn van mening dat het verlagen van de btw op energie en de accijns op benzine, diesel en LPG fossiele subsidies zijn, waarmee, zolang Nederland nog niet is gestopt met het afnemen van olie en gas uit Rusland, uiteindelijk ook de oorlogskas van Poetin wordt gespekt.

De leden constateren dat de regering er steeds weer aan voorbij gaat, ook nu, dat het werkelijke probleem is dat we nog steeds te afhankelijk zijn van olie en gas waaronder ook olie en gas uit Rusland.

En dat het werkelijke probleem is dat er te veel mensen zijn die een te laag inkomen hebben waardoor ze niet normaal rond kunnen komen en ook bijvoorbeeld hun woning niet kunnen verduurzamen en niet kunnen besparen op hun energieverbruik.

Dit komt onder meer omdat de belastingdruk niet bij vervuiling en vermogen ligt, maar te veel bij inkomen en arbeid.

De koopkrachtmaatregelen zijn generiek van aard, waardoor ook mensen met brandstofverslindende SUV’s en hoge inkomens, die het niet nodig hebben, ervan profiteren. In plaats daarvan had er voor meer specifieke compensatie gekozen kunnen worden, gericht op de lage inkomens die het echt nodig hebben. De leden betreuren het dat de regering daar niet voor kiest.

De koopkrachtmaatregelen van de regering dragen bij aan de inkomensongelijkheid en houden het fossiele systeem in stand. Waarom voert het kabinet nog steeds geen adequate inkomenspolitiek met flankerend klimaat- en transitiebeleid?