Inbreng subsi­di­a­ri­teits­toets EU-voorstel inzake biolo­gische productie


13 mei 2014

Inbreng Partij voor de Dieren subsidiariteitstoets EU-voorstel inzake biologische productie

Oordeel over subsidiariteit: negatief

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren oordelen negatief over de subsidiariteit en de proportionaliteit van het voorstel van de Commissie inzake de biologische productie. De Commissie trekt met dit voorstel tal van bevoegdheden naar zich toe, waarvan de leden van de PvdD-fractie menen dat lidstaten deze beter zelf kunnen regelen. Het grote aantal gedelegeerde handelingen vinden de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren ook onwenselijk. Bovendien houdt het voorstel geen rekening met de verschillen tussen de verschillende lidstaten, waaronder de klimatologische verschillen in de EU. De leden van de PvdD-fractie steunen het idee dat de derogaties die de biologische sector nu heeft, moeten verdwijnen. Zij willen onder andere zo snel mogelijk af van het onthoornen van kalfjes, van het gebruik van niet-biologisch veevoer en ingrediƫnten, en zij zijn ook van mening dat het goed is om de wetgeving op dit punt aan te scherpen. Maar de termijnen die de Commissie nu hanteert zullen de biologische sector op een grote achterstand zetten, dat kunnen de leden van de PvdD-fractie niet steunen. Zij vinden het juist van belang de biologische sector krachtig te ondersteunen, omdat het een duurzaam alternatief vormt voor de intensieve veeteelt en landbouw die ten koste gaat van mens, dier en milieu. Bovendien is het naar mening van de leden van de PvdD-fractie beter om de regelgeving die nu bij de lidstaten ligt, daar ook te houden. Het voorstel is naar mening van de leden van de PvdD-fractie ook veel te omvangrijk, de overgangstermijnen zijn veel te kort, en het onmogelijk maken van extra nationale regels, waardoor in Nederland bijvoorbeeld ook huisdierenvoer biologisch gecertificeerd kan worden, is een inbreuk op de beleidsvrijheid van lidstaten. De leden van de PvdD-fractie vrezen dat de biologische sector erg hard getroffen zal worden wanneer dit voorstel doorgezet wordt. De leden van de PvdD-fractie maken zich ook zorgen over de effecten van dit voorstel op biologische boeren in ontwikkelingslanden. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de Commissie het voorliggende voorstel in te trekken, en nieuwe voorstellen te doen om de huidige verordeningen te moderniseren, in plaats van in het geheel nieuwe wetgeving te introduceren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Biotechnologie en kwekersrecht

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw- en Visserijraad van 19 en 20 mei 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer