Inbreng SO Initi­a­tiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk


16 februari 2023

De leden van de GroenLinks- en Partij voor de Dieren-fracties hebben met belangstelling kennisgenomen van de initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk. De leden danken de initiatiefnemers voor het opstellen van de initiatiefnota en voor hun inzet voor het aanpakken van illegaal vuurwerk. De leden zijn het met de initiatiefnemers eens dat hulpverleners beschermd dienen te worden tijdens de jaarwisseling en delen de zorgen over het gebruik van illegaal vuurwerk als wapen of voor vandalisme. Zij hebben nog enkele vragen voor de initiatiefnemers.

De leden van de GroenLinks- en Partij voor de Dieren-fracties lezen dat de initiatiefnemers aanbevelen om tijdens de jaarwisseling van heel Nederland een veiligheidsrisicogebied te maken. De leden vragen zich af hoe de initiatiefnemers de uitwerking hiervan voor zich zien, gezien deze bevoegdheid bij burgemeesters ligt. Willen de initiatiefnemers dat dit de bevoegdheid van de burgemeesters blijft? Zo ja, willen de initiatiefnemers dan dat elke burgemeester wordt opgeroepen om van hun gehele gemeente een veiligheidsrisicogebied te maken tijdens de jaarwisseling? Verwachten de initiatiefnemers dat dit praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is?

Verder hebben de leden zorgen over de aanbeveling van de initiatiefnemers om de politie de bevoegdheid te geven om tijdens de jaarwisseling in heel Nederland preventief te kunnen fouilleren. Zijn de initiatiefnemers ook van mening dat dit een aantasting in de privacy van een grote groep mensen is? Hoe denken ze te kunnen waarborgen dat etnisch profileren niet in de hand wordt gewerkt?

De leden lezen ook dat de initiatiefnemers willen dat het wetsvoorstel voor uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester ook van toepassing wordt bij vondsten van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in woonwijken. De leden delen de zorgen van de initiatiefnemers over de gevaren van de (illegale) opslag van grote hoeveelheden vuurwerk in woonwijken, maar betwijfelen of het uitbreiden van de sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters de juiste oplossing is. Delen de initiatiefnemers de visie van de leden dat de burgemeester hiermee een bestuurlijke handhaver van de wapenwetgeving of vuurwerkwetgeving wordt?

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over klimaat en energie

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan debat over de Nederlandse steun aan Oekraïne

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer