Bijdrage Teunissen aan debat over klimaat en energie


15 februari 2023

Voorzitter, wie hoopte dat Shell met een nieuwe topman het motto ‘pomp alles wat je kan oppompen’ had losgelaten komt bedrogen uit.

Shell ziet de recordwinst van dit jaar juist als aanmoediging om zo lang mogelijk fossiel te blijven.

Ook BP wil de komende jaren juist meer olie en gas winnen, onder het mom van leveringszekerheid.

Voorzitter, leveringszekerheid is de lucifer van de pyromaan.

Als het je echt te doen is om de leveringszekerheid én het klimaat, dan zou je allang met een noodplan energiebesparing zijn gekomen en met een afbouwplan voor fossiel.

Dan zou je na het zien van die overwinsten in de fossiele industrie het tarief omhoog gooien. Niet 3 miljard in die bedrijven pompen voor de maatwerkafspraken. En de energiebesparingsplicht echt handhaven.

En voorzitter, ik vraag me echt af of we soms een taskforce afschaffen fossiele subsidies met Stef Blok aan het hoofd nodig hebben om wat meer ambitie en snelheid in dat dossier te krijgen.

Voorzitter, met een SDE++ hier en een sectorplan daar redden we het niet. Het héle systeem moet om. De tijd is nu. Pompen, pompen, pompen is voorbij. Iedereen die dát ontkent is onverantwoordelijk bezig. Kijk eens naar de effecten van 3 graden opwarming.

Voorzitter, groene organisaties hebben vorige week een brandbrief over het koolstofbudget gestuurd naar de minister. Vorige week hebben we hierover natuurlijk al een en ander gewisseld. Ik wil de minister vragen vandaag in te gaan op de punten van de groene organisaties in hun brief. De Finse Klimaatraad heeft hierover een heel goed rapport geschreven, dat geef ik de minister graag mee.

Voorzitter, fossiele reclame. Net als met fossiele subsidies is het water naar de zee dragen als daar geen rem op komt.

De minister is echt te makkelijk over zijn toezegging aan de Kamer heen gestapt. Zo ken ik hem niet.

Een verbod op fossiele reclame werd te moeilijk en te vaag gevonden. Daarom worden we nu afgescheept met waarschuwingsteksten vergelijkbaar met ‘pas op, geld lenen kost geld’. Dat was het idee van de Bond van Adverteerders, waar ook Shell en Schiphol in zitten. Dan zou deze minister toch moeten denken, ben ik wel ambitieus genoeg?

Voorzitter, kan de minister opnieuw met de gedragswetenschappers gaan zitten en op zijn minst een definitie van fossiele reclames uit gaan werken?

Begin met het verbieden van het laaghangende fruit; de vleesreclames, de korte vluchten, de nieuwe brandstofauto’s. En ga langs bij de gemeenten die dit al doen! Kan hij dit toezeggen?

Vanuatu, een kleine eilandstaat die dreigt onder water te verdwijnen als de opwarming de 1,5 graden passeert, heeft een VN-resolutie ingediend waarin het Internationaal Gerechtshof om een advies wordt gevraagd over de verplichtingen van landen inzake klimaatverandering. Terwijl een land als Duitsland actief aan het lobbyen is voor steun, laat Nederland zich weer van zijn slechtste kant zien door geen steun toe te zeggen. Er wordt binnenkort gestemd over de resolutie dus de tijd dringt. Kan de minister aangeven of Nederland nu eindelijk de resolutie gaat steunen? Ik overweeg hierover een motie in te dienen in de tweede termijn.

Bos is een natuurlijke gratis CO2-opslag die zeker weten helpt om onze CO2-reductiedoelen te halen. Dus fossiel vervangen door het verbranden van bomen is echt één van de domste dingen om te doen nu. Wereldwijd verdwijnen er nu al 17 voetbalvelden per minuut! Geen technologie die dit gaat compenseren. Is de minister bereid om te onderzoeken hoe hij alsnog kan stoppen met miljardensubsidies voor houtige biomassa die al beschikt zijn? Het zijn namelijk investeringen in de teloorgang van de planeet. Net zo erg als fossiele subsidies.

Het zwabberende klimaatbeleid heeft Nederland kwetsbaar gemaakt voor miljardenclaims op basis van het Energy Charter Treaty, een zwaar controversieel beschermingsverdrag voor grote vervuilers. Gelukkig toonde de minister zich, onder druk van de Kamer, op onze hand en wil hij uit dit verdrag stappen, ook in EU-verband. Maar de Europese Commissie blijkt ook wat geitenpaadjes te zien. Kan de minister bevestigen dat Nederland zich blijft inzetten voor gemeenschappelijke terugtrekking uit het ECT door de EU? Kan de minister in een voortgangsbrief een update sturen van de uittreding uit het ECT van Nederland en de EU, incl. de positie van Nederland in het EU-uittredingsproces?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan debat over de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Lees verder

Inbreng SO Initiatiefnota over de aanpak van illegaal vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer