Inbreng Schrif­telijk Overleg Informele Landbouw- en Visse­rijraad


5 september 2012

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Informele Landbouw- en Visserijraad 9-11 september

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien dat de staatssecretaris slechts verwijst naar zijn inzet bij de hervorming van het gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de discussie de bescherming van natuurlijke hulpbronnen zoals een vruchtbare bodem en schoon en voldoende water. Dit is wat de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren betreft volstrekt onvoldoende. De bodemvruchtbaarheid gaat zorgwekkend snel achteruit, mede door de enorme hoeveelheden mest die er op uit wordt gereden, en die in hoge mate verontreinigd is met antibioticaresistente bacteriën. Op welke wijze wil de staatssecretaris dit probleem oplossen? Al in 2009 waarschuwde de Technische Commissie Bodem voor nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijke gebied [1], en voor zover bekend bij de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren is er nooit iets met deze waarschuwing gedaan, kan de staatssecretaris dat bevestigen? Bovendien ligt Nederland dwars bij het opstellen van een bodemrichtlijn, welke er voor kan zorgen dat de bodem effectiever beschermd wordt, kan de staatssecretaris ook dit bevestigen? Is dit nog steeds het Nederlandse standpunt, en zo ja, waarom en op welke manier komt dit de bescherming van de bodem ten goede?

Er zal tijdens de informele landbouwraad gesproken worden over de maatregelen die nodig zijn om waterschaarste en het verlaten van landbouwgrond tegen te gaan. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag weten of er ook gesproken zal worden over de boeren buiten de Europese Unie, en de impact die onze veehouderij, onze energievoorziening en ons consumptiepatroon heeft op de voedselzekerheid, watervoorraden en de bodemvruchtbaarheid in bijvoorbeeld Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De import van soja, mais en palmolie voor onze bio-industrie en energiecentrales heeft hier een enorm negatieve impact op, kan de staatssecretaris dat bevestigen? Deelt de staatssecretaris de mening dat een hervorming van ons landbouwbeleid ook ten goede moet komen aan de boeren en de biodiversiteit elders? Zo ja, op welke wijze is hij van plan om de Europese en Nederlandse afhankelijkheid van derde landen te beperken? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met zorg kennis genomen van de aanvraag van Monsanto voor de teelt van sojabonen die resistent zijn gemaakt voor het landbouwgif glyfosaat. Kan de staatssecretaris bevestigen dat deze aanvraag er ligt? Kan de staatssecretaris deze aanvraag nader toelichten, aangezien teelt van soja in Nederland niet voor de hand ligt? Waarom is deze aanvraag in Nederland gedaan? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen erop dat glyfosaat al een groot probleem is in de Nederlandse en Europese oppervlaktewateren, en dat de teelt van gewassen die resistent zijn voor dit gif dit probleem zullen verergeren, kan de staatssecretaris dat bevestigen? Nederland zou pertinent deze aanvraag moeten weigeren, vinden de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren. Is de staatssecretaris bereid de aanvraag van Monsanto aan te kaarten tijdens de informele Raad, en zijn collega’s op te roepen samen met hem tegen de autorisatie van dit gewas te stemmen? Zo nee, waarom niet?

[1] Technische Commissie Bodem, Advies Nieuwe verontreinigingen in de bodem van het landelijk gebied, A054(2009), 23 december 2009

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO verslag van de eurogroep

Lees verder

Inbreng Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer