Inbreng PvdD verslag - Aanpassing van aantal wetten op terrein van Minis­terie van LNV en Minis­terie van EZK


26 september 2018

Inbreng verslag (wetsvoorstel) - Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van LNV en het Ministerie van EZK n.a.v. de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel departementale herindeling en hebben hier enkele vragen over.

Hoeveel fte was binnen het voormalige Ministerie van EZ beschikbaar voor de dossiers:

1. Dierenwelzijn
2. Landbouw
3. Natuur
4. Voedsel
5. Visserij?

Hoeveel fte is er binnen het huidige Ministerie van LNV beschikbaar voor deze dossiers?

Tot slot vragen de leden hoe deze bezetting zich verhoudt tot de bezetting op het Ministerie van LV/LVV/LNV in de periode van 1935 tot 2010.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage PvdD aan schriftelijk overleg LNV: De ontpopping van de insectensector

Lees verder

Bijdrage PvdD aan overleg BNC-fiches duurzame investeringen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer