Inbreng aan SO informele Landbouw- en Visse­rijraad


31 januari 2022

Inbreng Partij voor de Dieren aan het SO informele Landbouw- en Visserijraad van 6-8 februari 2022

Wolven
De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de antwoorden[1] van de Minister aangaande de beschermde status van de wolf. De leden zijn verheugd om te lezen dat de beschermde status van de wolf voor dit kabinet niet ter discussie staat. Ook hebben de leden met instemming gelezen dat de Minister waar nodig dit standpunt in Europees verband zal uitdragen.
De leden merken echter op dat in november 2021, de wolf op initiatief van de Slowaakse delegatie besproken is tijdens de L&V raad. Kan de Minister bevestigen dat Nederland zich tijdens die vergadering niet actief heeft uitgesproken voor bescherming van de wolf, ondanks dat enkele landen tijdens deze vergadering de beschermde status van de wolf in twijfel hebben getrokken? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd? Weet de Minister of en wanneer de wolf opnieuw wordt besproken in de L&V-raad? En kan de Minister bevestigen dat hij zich de eerstvolgende keer actief hard zal maken voor behoud van de strikt beschermde status van de wolf in Europa?
Kunt u bevestigen dat Nederland zich vanaf nu actief blijft inzetten om de beschermde status van de wolf te handhaven? Kunt u daarmee ook bevestigen dat u het afschieten van de wolf onwenselijk acht en zich daartegen zult verzetten? Zo nee, waarom niet?

Vruchtbaarheidsmiddel uit paardenbloed
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren attenderen het kabinet opnieuw op het voortdurende dierenleed dat gepaard gaat met de productie van Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG). Dit vruchtbaarheidsmiddel wordt geproduceerd van bloed dat afkomstig is van drachtige paarden. Om PMSG te produceren, worden paarden systematisch drachtig gemaakt en blootgesteld aan substantiĆ«le bloedafnames van wel vijf liter per week. Dit gaat gepaard met gezondheids- en welzijnsproblemen. PMSG wordt geĆÆmporteerd uit onder meer Zuid-Amerika en IJsland, maar er is ook sprake van productie in Europa. In 2017 hebben de leden van de Partij voor de Dierenfractie dit aangekaart bij de toenmalige staatssecretaris van LNV. Deze heeft daarop aangegeven deze praktijken zeer onwenselijk te vinden. De staatssecretaris heeft toen tevens aangegeven via aanpassing van de Europese diergeneesmiddelenverordening en van de 'good manufacturing practices' over vier jaar (in 2021 dus) een juridische grondslag te hebben om de import van deze stoffen te kunnen tegenhouden.[2]
De leden van de Partij voor de Dierenfractie constateren dat de aanpassingen in de Europese diergeneesmiddelenverordening en de Good Manufacturing Practices tot dusver niet geleid hebben tot een import- en productieverbod op PMSG.
Deze leden constateren daarnaast dat recentelijk opnieuw ophef is ontstaan over PMSG, na een Duitse reportage over hevige dierenwelzijnsproblemen bij de productie in IJsland.[3] Stichting Dier&Recht heeft tevens een brandbrief gestuurd aan de minister over de problematische productie in IJsland.[4]
Deze leden constateren tevens dat het Europees Parlement in haar visie op de Boer-tot-bord-strategie recentelijk de Europese Commissie en de lidstaten heeft opgeroepen om de invoer en de binnenlandse productie van (PMSG) te staken.[5] Is de Minister bereid om deze oproep van het Europees Parlement te ondersteunen in de Landbouw- en Visserijraad, deze kwestie actief te agenderen en daarbij op te trekken met andere lidstaten om de productie en import van PMSG te stoppen?

[1] Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad 17 januari 2022 (Kamerstuk 21501-32-1366) (Deel II)
[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-32-963.html
[3] https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/hormone-von-stuten-fuer-fleischproduktion-100.html
[4] https://www.dierenrecht.nl/bloedpaarden
[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_NL.html

Interessant voor jou

Bijdrage over de minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Lees verder

Bijdrage Van Esch over de verlenging van de coronawet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer