Bijdrage Wassenberg over Vuurwerk


3 november 2020

Voorzitter,
Afgelopen week kwamen GroenLinks en de Partij voor de Dieren met een voorstel voor een gezondere jaarwisseling: een tijdelijk verkoop- en afsteekverbod voor al het vuurwerk van categorie F2 en hoger.
En dat is nodig. Want ondanks dat het kabinet dit jaar al een stap zet met het verbieden van een aantal soorten vuurwerk. Maar het kabinet verbiedt siervuurwerk uit de categorie F2 niet.


Maar dat siervuurwerk veroorzaakte vorig jaar met dan alle letsels[1]. 55% om precies te zijn! 1300 gewonden vielen er vorig jaar door vuurwerk, waarvan zo’n 700 door siervuurwerk. En die extra gewonden, voorzitter, dat is het ALLERLAATSTE waar de zorg op zit te wachten.

Nu al wordt de reguliere zorg afgeschaald door ziekenhuizen en zorginstellingen. De Federatie van Medisch Specialisten heeft op 13 oktober een handleiding gepubliceerd over hoe ziekenhuizen en zorginstellingen de reguliere zorg kunnen afschalen om ruimte te maken voor Corona-patiënten.[2] [3]

Hoe de toestand eind december is, kan nu niemand zeggen. Maar wat we wel weten is dat we dan nog niet van corona af zijn. Dat er dan nog steeds veel mensen in de ziekenhuizen liggen, dat de ic’s dan nog steeds zwaar belast zijn. Dat het zorgpersoneel zich dan nog steeds helemaal kapot moet werken.

Het laatste wat de zorg dan kan gebruiken, is dat zich bij de hulpposten opnieuw meer dan 1000 mensen melden met afgescheurde vingers, met bloedende gezichten, met verwoeste ogen.

Het was goed om afgelopen vrijdag te horen dat het kabinet na wil denken over het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ik lees dat het kabinet nog twee weken wil nemen om alle voors en tegens af te wegen. Waarom moet het zolang duren? Als dat afwegingsproces al zo veel tijd kost, krijgen we de uitvoering dan wel op tijd klaar? Want over twee weken is het al medio november, dus ik vraag het kabinet, hier de staatssecretaris, wel tot de hoogst mogelijke spoed.

En het was ook goed om te zien dat ook buiten deze Kamer er brede steun was voor ons voorstel. De politievakbonden, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, de Nederlandse BOA Bond: allemaal steunen ze een verbod op siervuurwerk voor de komende jaarwisseling. En ook de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad steunen het voorstel.

Voorzitter, de coronacrisis raakt Nederland diep, met volle ziekenhuizen en overwerkte zorgmedewerkers tot gevolg. Laten we de problemen niet willens en wetens groter maken dan ze zijn. Het is niet te verkopen dat operaties worden uitgesteld, dat kankerpatiënten niet met therapie kunnen beginnen vanwege de afgeschaalde zorg, maar dat we tegelijk wel toelaten dat met Oud-en-nieuw een grote toestroom van onnodige gewonden de overbelaste zorg overstroomt.

[1] Rapportage vuurwerkongevallen 2019-2020, pagina 6. Als we illegaal vuurwerk buiten beschouwing laten dan valt zelfs 61% van de slachtoffers door siervuurwerk (p.11)

[2] https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/gepubliceerd-handreiking-op-en-afschalen-reguliere-poliklinische-zorg

[3] https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Handreiking%20op-%20en%20afschalen%20poliklinische%20noncovid%20zorg%20-%2013okt%201.0%20def.pdf

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg AO Landbouwgif

Lees verder

Bijdrage Wassenberg over Mestbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer