Bijdrage Wassenberg over de verlenging van de avondklok


9 februari 2021

Voorzitter,

Bij het invoeren van de avondklok heeft de Partij voor de Dieren gewezen op het belang van een brede maatschappelijke afweging. Er is namelijk geen sprake van ‘baadt het niet dan schaadt het niet’.

Er is een groep kwetsbare mensen in Nederland die onevenredig veel te verduren heeft van de coronamaatregelen. Zij hadden het voor de coronacrisis al zwaar, en worden door dit kabinetsbeleid over de rand geduwd.

Hoe langer de coronamaatregelen duren hoe meer de schade toeneemt.

Eenzame mensen raken in een depressie of denken zelfs aan suïcide. Door een gebrek aan sociaal contact neemt de angst onder jongeren toe. Kwetsbare kinderen krijgen te maken met meer huiselijk geweld.

Het kabinet erkent inmiddels de sociaal maatschappelijke crisis waar we ons in bevinden. Maar het kabinet laat niet zien dat inzicht ook echt mee te wegen bij het besluit over de verlenging van de avondklok.

Alles is gericht op het beperken van de schade achteraf. Het OMT adviseerde de avondklok te verlengen, het Sociaal Cultureel Planbureau mocht gisteren de gevolgen voor de maatschappij toelichten, zo blijkt uit de kabinetsbrief en de Catshuisstukken. Voorzitter, dat is een gesprek waarbij de uitkomst – het verlengen van de avondklok - van tevoren al vast staat.

Voorzitter, heftige maatregelen om het virus eronder te krijgen kunnen nodig zijn, maar die afweging maken we wel op basis van scenario’s, op basis van verwachte geestelijke en fysieke gezondheidsschade op de korte én lange termijn, vooral voor kwetsbare groepen. Én de vraag of alle andere mogelijkheden al zijn uitgeput. Ik noem stevigere maatregelen richting werkgevers, de luchtvaart, de slachthuizen, de voedselindustrie.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren steunt de verlenging van de avondklok niet.

Dankuwel.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over het verlengen van de avondklok

Lees verder

Schriftelijke inbreng over klimaat en energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer