Bijdrage Wassenberg Landbouw en Visse­rijraad 15 februari


11 februari 2016

Voorzitter, voordat ik met mijn inhoudelijk betoog begin zou ik graag aan de staatssecretaris willen vragen om volgende week een brief naar de Kamer te sturen over de wijze waarop hij de aangenomen motie wil uitvoeren over het plan van aanpak om het kalf bij de moederkoe te houden. Helaas was het niet gelukt om tijdens de stemmingen dit te vragen vandaar dat ik het hier doe. Alvast dank daarvoor.

Voorzitter, de staatssecretaris heeft in november gemeld dat een aantal lidstaten, waaronder Nederland, de Europese Commissie heeft opgeroepen om met een nieuwe dierenwelzijnsstrategie te komen. Ik zou graag van de staatssecretaris horen wat de stand van zaken hier is.

Daarnaast heeft de stas het initiatief genomen voor een dierenwelzijnsplatform. De partij voor de Dieren juicht elk initiatief op het gebied van dierenwelzijn toe, maar hier vrezen we toch dat een vrijblijvende praatclub gaat worden. Kan de staatssecretaris toezeggen dat dat dierenwelzijnsplatform niet in de plaats gaat komen van de dierenwelzijnsstrategie?

Nederland heeft zich altijd ingespannen voor zo’n dierenwelzijnsstrategie. Blijft de stas zich daarvoor inzetten?

Voorzitter, dan de onderhandelingen over het meerjarenplan voor de Oostzee. De Raad pleit hier voor structurele mogelijkheden om te vissen boven het niveau van maximum sustainable yield. Dit leidt tot nog meer overbevissing en is in strijd met het gemeenschappelijk visserijbeleid. Is de staatssecretaris bereid om de Raad niet te steunen indien zij pleit voor oprekking van het begrip maximum sustainable yield of wanneer de Raad hier uitzonderingen op bedingt? Is de staatssecretaris bereid in de onderhandelingen te pleiten voor verlaging van de visserij in de Oostzee naar een niveau onder of op maximum sustainble yield, op zijn laatst in 2020? Graag een reactie.

Voorzitter, de pulsvisserij. Volgens de staatssecretaris een duurzame vistechniek. Er kleven echter vele onzekerheden en negatieve aspecten aan. Bijvoorbeeld het schadelijke effect op de volwassen kabeljauw, een soort die juist al ernstig overbevist is. De lange termijn effecten zijn sowieso nog niet onderzocht. Daarbij is er met pulsvisserij nog steeds sprake van aanzienlijke bijvangst. Graag een reactie.

De EU Commissaris houdt vast aan zijn voorstel om de lidstaten de bevoegdheid te geven om de import van ggo’s te verbieden of te beperken. De Partij voor de Dieren is – dat weet u - fel tegen genetische manipulatie. Wij zouden graag zien dat we als Nederland de import van genetisch gemanipuleerde mais, soja en katoen verbiedt. De juridische dienst van de Raad zou een advies over het voorstel van de Commissaris opstellen. Dat advies schijnt de staatssecretaris al wel te hebben, maar de Kamer nog niet. Wanneer krijgen we dat?

Inmiddels is bijna al het veevoer genetisch gemanipuleerd blijkt uit de impact-assessment van het LEI. Nederland is dus zeer afhankelijk van de import van gentechsoja voor de vee-industrie. Hoe oordeelt de staatssecretaris over die afhankelijkheid? Graag een reactie.

Uit een rapport van Corporate Europe Observatory blijkt dat de biotechgiganten volop patenten aanvragen op nieuwe technieken en lobbyen om deze technieken uit te sluiten van de Europese ggo-regelgeving. Als ze daarin slagen is dat een flinke slag voor de biologische én de gangbare landbouw in Europa. Wat vindt de staatssecretaris hiervan? Is hij het met mij eens dat we de Europese landbouw en daarmee het voedsel op ons bord moeten vrijwaren van dit soort nieuwe producten, waarvan de risico’s niet in kaart zijn gebracht en dus niet uit te sluiten zijn? Het rapport van de Europese studiecommissie hierover wordt in maart verwacht, klopt dat? Is de staatssecretaris bereid om bij het toezenden van dit rapport aan de Kamer ook een reactie te geven op het rapport van Corporate Europe Observatory?

Voorzitter, mensen eigenlijk geen bont willen kopen, doen dat soms toch vanwege onduidelijke etikettering. Niet elke consument ziet het verschil tussen bont en nepbont. De labeling is inmiddels wettelijk verplicht, maar de staatssecretaris laat de uitvoering over aan de sector. En daar gaat het mis. De staatssecretaris vindt ook dat het huidige etiket te abstract is en dus onvoldoende duidelijk. Vindt de staatssecretaris dat de wijze van etikettering van bont niet moet afhangen van vrijblijvende afspraken, maar dat hier duidelijke regels vanuit de overheid moet komen?

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg AO Landbouw & Visserijraad 14 en 15 december 2015

Lees verder

Inbreng Verslag Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer