Bijdrage Wassenberg Debat verkiezing nieuwe Kamer­voor­zitter 29-3-2017


29 maart 2017

Voorzitter,

Gisteren voerde de Kamer het debat over de verkiezingsuitslag en het werk van de verkenner. Een belangrijke dag. Vandaag is het opnieuw een belangrijke dag, want de Kamer kiest haar nieuwe voorzitter.
In januari 2016 gebeurde dat ook. Ik nam toen – zo groen als gras – namens de Partij voor de Dieren deel aan dat debat.

Er waren toen vier kandidaten. Khadija Arib was daar één van. Er waren vorig jaar vier stemrondes nodig voor om de nieuwe kamervoorzitter te kiezen. Dat zou vandaag zo maar eens minder kunnen zijn.

Ondanks het grote verlies van de PvdA bij de laatste verkiezingen, besloot de huidige voorzitter om zich opnieuw kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Zij is de enige kandidaat. Daarmee is deze verkiezing een stuk minder spannend dan een jaar geleden. Ik wil hier benadrukken dat dit de verdienste is van de huidige voorzitter zelf. Het feit dat niemand zich tegenkandidaat stelde is veelzeggend. Mevrouw Arib heeft het, in het jaar dat zij Kamervoorzitter was, zo goed gedaan, dat niemand haar kwijt wil.

Dat is ook niet verwonderlijk. Khadija Arib is de parlementaire democratie zeer toegedaan. Om nog even te reflecteren op de opmerking die collega Agema net maakte over de dubbele nationaliteit van de kandidaat-voorzitter. Ze heeft een dubbel paspoort, maar géén dubbele agenda. En dáár gaat het nu om, dat is relevant.

Over de informatievoorziening aan de kamer, over de veiligheid zijn al door diverse fracties vragen gesteld. Die hoef ik nu niet te herhalen.

Doorgaans wordt de voorzitter gekozen uit één van de grotere partijen. Dat is nu anders. Mijn fractie vindt het dapper en stoer van de Partij van de Arbeid dat ze één van haar negen zetels wil opofferen om de voorzitter van ons parlement te leveren.

Voorzitter, de stemming van vandaag is geheim, dat is niet anders dan bij andere verkiezingen. Maar ik kan u vertellen dat er vandaag in ieder geval een kandidaat is waarop de fractieleden van de Partij voor de Dieren met overtuiging op zullen stemmen.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Landbouw- en Visserijraad 6 maart 2017

Lees verder

Mondelinge Vragen Ouwehand over misstanden bij slachthuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer