Bijdrage Wassenberg AO Zout­winning


10 april 2019

Vandaag spreken we over de problemen rondom zoutwinning. Een proces dat volgens de minister veilig, verantwoord en toekomstbestendig zou moeten zijn.

Zou… moeten… zijn…

Een aardbeving in Groningen door het instorten van de zoutcaverne, kilometerslange leidingen die dwars door verschillende aardlagen lopen in een gebied waar bodembewegingen voorkomen door de gaswinning, diesellekkages bij verschillende locaties, mogelijke verontreiniging van het drinkwater daardoor, boringen - met diesel - onder de Waddenzee. De Waddenzee die sowieso al bedreigd wordt door bodemdaling en door een stijgende zeespiegel. Het eerste wordt veroorzaakt door gaswinning, het tweede door de klimaatverandering.

Voorzitter, volgens de Partij voor de Dieren is de zoutwinning onvoldoende veilig, onvoldoende verantwoord en dus niet toekomstbestendig.

Stevige actie is nodig. Allereerst vraag ik de minister om te verhinderen dat de geplande zoutwinning onder de Waddenzee plaats gaat vinden. De kwetsbare natuur van de Waddenzee heeft het momenteel al zwaar te verduren – ik noem de recente containerramp, waar wij vanochtend een hoorzitting over hebben gehad en waar de Waddenzee en de eilanden nog jarenlang hinder van zullen ondervinden. Zoutwinning, resulterend in verdere bodemdaling en sowieso bloedlink door het gebruik van diesel, is werkelijk het allerlaatste waar dit gebied behoefte aan heeft.

Ook op land vinden wij zoutwinning zeer onwenselijk. Het aanleggen van leidingen waardoor diesel en pekelwater gepompt wordt in een gebied, waarvan je wéét dat de bodem er flink aan het verschuiven is, is vragen om moeilijkheden. Voorzitter, eerder sprak de minister van overheidsfalen van on-Nederlandse proporties als het gaat om de gaswinning. De reden van dat overheidsfalen was dat alles wat kon rond de gaswinning ook moest, anders was je een dief van je eigen portemonnee. Laten wij dezelfde fout niet opnieuw maken.

Helemaal gegeven het feit dat er in Groningen een aardbeving werd waargenomen waarvan men aanneemt dat die veroorzaakt werd door de zoutwinning! Kan de minister aangeven hoe dat te rijmen is met de stelling van het SODM in het rapport ‘Staat van de sector Zout’ dat bodemdaling bij zoutwinning niet gepaard gaat met seismische activiteit? En wat zijn de consequenties voor de risico-inschatting nu blijkt dat dat wel zo is?

Mijn laatste punt is dat het gebruik van diesel bij de zoutwinning echt beëindigd moet worden. Er ligt een aangenomen motie van collega’s Sienot, Beckerman en mijzelf die de regering oproept om zo snel mogelijk, en uiterlijk 2021 te komen tot uitfasering van dieselolie. De minister geeft aan dat er medio 2019 een aanbeveling komt maar er mogelijk niet overal alternatieven zijn. Wat betekent het ontbreken van alternatieven voor risicolocaties? Betekent dat een stop op de winning ter plekke? Want dat zou voor de Partij voor de Dieren de enige optie zijn. Zoutwinning moet veilig, verantwoord en toekomstbestendig zijn. En anders niet.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Speech Marianne Thieme in Bosnisch parlement over bontfokverbod

Lees verder

Bijdrage Ouwehand debat over het advies van de Commissie Grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer