Bijdrage Wassenberg AO Mijnbouw


3 oktober 2019

Voorzitter, ik wil het vandaag hebben over de gaswinning in de Waddenzee. Allereerst dank aan de minister voor zijn brief over twee kenmerkende vogelsoorten van de Waddenzee. Een brief die ons gerust moet stellen dat de gaswinning geen negatieve invloed heeft op beide vogelsoorten. Maar wat de brief eigenlijk vooral vertelt, is hoe weinig we weten over de gevolgen van de gaswinning.

De minister schrijft dat de bodemdaling die het gevolg is van de gaswinning wordt gecompenseerd door een natuurlijke sedimentatie vanuit de Noordzee. Dat vraag ik me zeer af. Want die metingen zijn nogal onnauwkeurig. Ze gebeuren met een systeem dat lidar heet, en waarbij vanuit een vliegtuig met lasers de hoogte van de Wadplaten wordt gemeten. Maar die lidar-metingen hebben een marge van verschillende centimeters, dus dat is niet nauwkeurig. En dat zou wel moeten, want een kleine bodemdaling kan al grote gevolgen hebben voor vogels. Als het Wad net niet droogvalt en dus te diep blijft maakt dat het aanwezige voedsel onbereikbaar. Door uit die metingen, die binnen de foutenmarge vallen, te concluderen dat de bodem niet daalt, foppen we onszelf. Ik vraag aan de minister: kent hij de tekortkomingen van de lidar-metingen? En is het met mee eens dat je vanwege die onnauwkeurigheid niet zo stellig kunt beweren dat de bodemdaling wordt gecompenseerd door sedimentatie? Dan over twee kenmerkende vogelsoorten: de kluut en de kanoet. Twee soorten waarover de minister nu stellig schrijft dat de gaswinning geen effect heeft op de populaties. Maar dat is raar, want hij schrijft ook dat we niet weten of het aantal kanoeten toe- of afneemt. Dus hij weet niet hoe goed of slecht het gaat, maar wel dat het niks met de gaswinning te maken heeft. En hij weet dat het slecht gaat met de kluut, maar ook dat het niks te maken heeft met de gaswinning.

Over de gevolgen van de gaswinning is dus nog vooral veel onbekend. De audit voor 2018 komt eraan. En ook staat er een evaluatie van de monitoringsystematiek aan te komen. Ik vraag de minister om in ieder geval die evaluatie af te wachten, alvorens nieuwe vergunningen te verlenen.

Laten we hier de lessen ter harte nemen die we de regering door schade en schande heeft geleerd in Groningen. Waarbij de schade voor Groningen was en de schande voor de regering. We mogen hier niet dezelfde fout maken. We mogen hier niet de gaswinning onder een zeer kwetsbaar en uniek natuurgebied uitbreiden, als we de gevolgen niet volledig in beeld hebben.

Onder de Waddenzee hoort geen gaswinning of zoutwinning plaats te vinden. We hebben maar één Waddenzee. Het is kortzichtig en een vorm van korte termijndenken om gas te winnen in zo’n uniek en kwetsbaar natuurgebied.