Bijdrage Wassenberg AO Dieren­welzijn


29 september 2020

Voorzitter, ik begin met een compliment. En dank.

Aan de minister voor haar inzet om de laatste circusolifant in een veilige opvanglocatie onder te brengen. Helaas is daar vertraging opgetreden en moet de olifant nog een half jaar langer bij het circus blijven. Dat circus heeft vele overtredingen op zijn naam. Controleert de NVWA het circus en de leefomstandigheden van de olifant? Hoe vaak? Wij begrijpen dat de minister verwacht in oktober een opvanglocatie te hebben gekozen. Is zij bereid de Kamer hierover te blijven informeren?

Maar in Nederland is er nog een circus met wilde dieren: met dolfijnen en zeeleeuwen. De minister heeft het Dolfinarium laten beoordelen. Helaas wordt daarin alle kritiek van de Partij voor de Dieren bevestigd. Het Dolfinarium krijgt op overal een dikke onvoldoende. De dolfijnen worden gebruikt als performers, ze kunnen niet of onvoldoende hun natuurlijk gedrag vertonen. Felle lichtflitsen en harde geluiden hebben een verstorend effect. De verblijven van de dieren voldoen niet aan de regels. De dolfijnen zwemmen eindeloos rondjes in betonnen bakken. Een educatieve boodschap ontbreekt - terwijl het Dolfinarium daar haar bestaansrecht aan ontleent! Allemaal punten uit de beoordeling.

Voorzitter, wat heeft de minister nog méér nodig om het Dolfinarium te sluiten? Laten wij een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Dat land heeft vandaag besloten om dolfinaria te verbieden. Nieuwe dolfinaria mogen niet worden gebouwd en de bestaande worden afgebouwd. Chapeau, zeg je dan. Voorzitter, ik vraag de minister, sluit het dolfinarium. Graag een reactie.

Dan dierenmarkten. Ik heb foto’s gezien van de grote dierenbeurs in Houten van 20 september. Slangen worden tentoongesteld in een soort bamibakjes, uren of dagenlang. Ze kunnen zich niet strekken of bewegen en zaten meestal zonder water.

Dat is de dierenkant. Maar er is nog een probleem met dit soort markten. Veel verhandelde dieren dragen veel virussen en bacteriën bij zich, die in een aantal gevallen OOK gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Er zijn verschillende gevallen bekend van zoönosen die via dierenmarkten zijn ontstaan. Corona is een voorbeeld. Met dit soort markten loopt Nederland extra risico op overdraagbare ziektes.

De Partij voor de Dieren wil dit soort exotische dierenmarkten in Nederland verbieden. Kan de minister aangeven hoe zij daarover denkt?

Dan nog het houdverbod voor dierenbeulen. Al in oktober 2018 was het wetsvoorstel af. Sindsdien wachten we op de behandeling in de Kamer. Elke keer nieuw uitstel. Nu lezen we dat het pas in december naar de Raad van State gaat. Voorzitter, kan de minister uitleggen WAAROM dit allemaal zo lang duurt?

Tot slot de illegale hondenhandel.

Een witte lijst van bonafide fokkers helpt niet, schrijft de minister. Op 8 januari 2018 kwam onderzoeksplatform Follow the Money tot dezelfde conclusie. Waarom heeft het ministerie zo veel tijd verloren laten gaan? Nog steeds kunnen malafide handelaren hun gang gaan. Elke dag komen er busjes uit Hongarije met kratten vol puppy’s de grens over. Op weg naar foute handelaren, die de puppy’s via marktplaats en facebook verkopen. De NVWA controleert vooral de stempels. In de paspoorten staat altijd dat de puppy’s ingeënt zijn en ouder dan 15 weken, maar Nederlandse dierenartsen stellen vast dat veel pups veel jonger zijn en niet ingeënt. House of Animals heeft daar onderzoek naar gedaan.

Voor de NVWA geen reden tot verder onderzoek, die vaart blind op de Hongaarse dierenartsen, die de papieren hebben ingevuld. De minister schrijft dat het moeilijk is om betrouwbare info te krijgen over handelaren in het buitenland. Juist daarom moet je die buitenlandse transporten controleren, al is het steeksproefsgewijs. Want je WEET dat daar veel mis gaat. Vraag aan de minister: is zij bereid om verder te gaan dan een papieren controle? Wordt de controle geïntensiveerd? Niet alleen de bonnetjes en stempels controleren, maar steekproeven, met behulp van onafhankelijke dierenartsen?