Bijdrage Wassenberg aan debat over ontwik­ke­lingen rondom het coro­na­virus


19 augustus 2021

Voorzitter,


De mbo’s, hogescholen en universiteiten gaan weer open. Eindelijk! Daarmee komt er een einde aan een veel te lange tijd van afstandsonderwijs.

Voor veel studenten is het een enorme opluchting dat ook voor hen fysiek onderwijs nu weer mogelijk is. Ik zie het thuis. Ik heb twee studerende kinderen en die staan te springen – bijna letterlijk - om weer te kunnen gaan studeren.

Dat onderwijs had overigens al veel eerder open gekund als dit kabinet andere prioriteiten had gesteld. Niet meteen de voetbalstadions vullen, maar eerst de onderwijsinstellingen meer ruimte geven en studenten en scholieren uit hun isolement halen.

De Partij voor de Dieren heeft altijd gezegd: eerst het onderwijs veilig open, daarna pas de rest.

Het kabinet koos anders. Maar goed, nu gaat ook het hoger onderwijs open en dat is een goed besluit.

De heropening schept uiteraard ook een verantwoordelijkheid.

Lukt het alle onderwijsinstellingen een veilige omgeving te bieden? Meer specifiek: wat wordt er georganiseerd voor studenten en personeel met een kwetsbare gezondheid? Hebben de onderwijsinstellingen extra middelen nodig om ook voor hen een veilige studie- en werkomgeving mogelijk te maken? Wat is daarop de inzet van het kabinet?

Graag een reactie.

Met de opening van het onderwijs neemt het kabinet een zeker risico. Maar daarom moet het kabinet uiterst terughoudend zijn om onverantwoorde versoepelingen toe te staan. Ook het OMT waarschuwt te wachten met verdere versoepelingen tot eind september.

Kijk naar voetbalstadions, waar geen maximum aantal bezoekers meer geldt. Stadions mogen meer dan 20.000 man ontvangen omdat er zitplaatsen zijn. Maar bij een doelpunt valt iedereen elkaar om de nek om dat hossend en zingend te vieren. Dan zijn die vaste zitplaatsen toch een farce? Daar wil ik graag meer over horen van de minister.

En het kabinet besloot ook dat de Formule 1 in Zandvoort kon doorgaan. Onbegrijpelijk. En dat besluit viel in dezelfde week dat het IPCC code rood gaf voor de klimaatcrisis. Ik heb een vraag aan de minister-president. Wéét hij dat we in een zeer ernstige klimaatcrisis zitten? Wéét hij dat we midden in een stikstofcrisis zitten? In een biodiversiteitscrisis? En wéét hij dat de Formule 1 negatief uitpakt voor de natuur, de biodiversiteit, het klimaat? Als dat zo is, hoe KUN je dan dit Formule 1-festival door laten gaan?

En hoezo wordt er een camping bij georganiseerd? Het is toch geen festival?

Zelfs met vaste zitplaatsen mogen daar niet meer dan 750 mensen komen. Zet dat naast die 70.000 mensen per dag die naar de Formule 1 komen.

In volle treinen, 10.000 per uur, zegt de NS. Maar de Parade in Amsterdam gaat niet door wegens ‘te hoog risico op verkeer tussen mensen’.

Voorzitter, bij de Formule 1 mag alles, bij de cultuur bijna niks.

70.000 bezoekers naar een zeer vervuilend en meerdaags spektakel mag wel, maar meer dan 750 mensen naar een culturele voorstelling mag niet. Hoe is dat met elkaar te rijmen?

Van de ene fossiele grootverbruiker naar de andere: de vliegsector. Daar blijken vaak meer besmette personen aan boord te zijn dan werd genomen. 36% van de vluchten van Amsterdam naar Canada had een of meer besmette personen aan boord, 4 keer zoveel als werd aangenomen. En dat zal ook voor andere vluchten gelden. Hoe verklaart het kabinet dat verschil? Welke actie gaat het kabinet nemen om de kans dat we nieuwe besmettingen en varianten binnenhalen te beperken?


Als laatste nog een aantal punten over burgerrechten. Is het kabinet echt van plan om de coronawet te verlengen na 1 september? Wanneer komt dat naar de Kamer?

Ziet het kabinet ook dat gevaccineerden ook besmet kunnen raken? En klopt het dat de immuniteit bij gevaccineerden stap voor stap afneemt? Ik las over een afname van 6% per twee maanden bij het Pfizer-vaccin. Dat betekent dat de verschillen tussen gevaccineerd en ongevaccineerd in de tijd afnemen.
Wat betekent dat bijvoorbeeld voor toegangsbewijzen?

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen over de meest recente ontwikkelingen in Afghanistan

Lees verder

Inbreng SO informele LV-raad 5-7 september

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer