Bijdrage Wassenberg aan debat begroting Onderwijs, Cultuur en Weten­schap


30 oktober 2018

Voorzitter, tot mijn spijt moet ik het vandaag opnieuw over de experimenten hebben die nog altijd in het apen-proefdierencentrum BPRC plaatsvinden.

In maart 2016 nam de Kamer een motie aan om proeven op niet-humane primaten in het BPRC en andere onderzoekscentra naar nul af te bouwen. En er werd ook gevraagd om het plan hiervoor eind 2016 klaar te hebben, vóór de begroting van OCW.

We zijn inmiddels twee begrotingen en twee jaar verder en er is weinig ondernomen, laat staan resultaten geboekt.

Wél is het aantal apenproeven in het BPRC toegenomen in plaats van afgenomen.

Wél is het aantal proeven met dodelijke afloop tot recordhoogte gestegen .

Wél kregen we undercoverbeelden te zien uit het BPRC van feestende dierverzorgers bij apen die bijkwamen van experimenten of die registratienummers op hun borst kregen getatoeëerd.

En de minister besloot niet zelf het uitfaseringsplan te schrijven, zoals de motie vroeg, maar in plaats daarvan het BPRC dat te laten doen, als uitvoerder van de proeven op apen! En geen afbouw naar 0, maar slechts een afname van 40%. Is de minister voornemens om de regie over de afbouw terug te nemen indien het pan van het BPRC onvoldoende is?

Daarnaast wordt de subsidie voor het BPRC niet afgebouwd. In ieder geval de komende vijf jaar krijgt het BPRC nog jaarlijks bijna 10 miljoen euro aan subsidie volgens de begroting. Dat is niet te rijmen met een afgesproken afbouw. De minister verdedigt dat door te wijzen op de noodzaak van onderzoek naar levensbedreigende ziektes. Maar bij de helft van het apenonderzoek in Nederland gaat het om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat is géén onderzoek naar levensbedreigende ziekten, dat valt echt onder een andere categorie. Dat verzin ik niet, daarvoor verwijs ik naar het rapport van het Rathenau-instituut, dat daar in opdracht van het ministerie naar gekeken heeft.

Wel heeft de minister toegezegd dat zij de Kamer begin 2019 zal informeren over de financiële consequenties van het nog op te stellen afbouwplan. Kan de minister toezeggen dat een vermindering van de subsidie een van die consequenties is? Kan zij toezeggen dat er geen geld meer gaat naar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op apen? En kan zij tevens toezeggen dat het geld dat daardoor vrijkomt, zal worden besteed aan proefdiervrij onderzoek? Daar is hard extra geld voor nodig.

Interessant voor jou

Bijdrage PvdD aan SO over de wet bronbelasting

Lees verder

Bijdrage Van Raan Begroting OCW

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer