Bijdrage Wassenberg aan commis­sie­debat Tuinbouw en Visserij


9 februari 2023

Voorzitter, volgens het Europees Milieuagentschap is bodemberoerende visserij de meest schadelijke activiteit voor de zeebodem.

Het Europees Parlement wil daarom dat er vanaf 2030 geen bodemberoerende visserij meer plaatsvindt in beschermde mariene gebieden.

Denemarken verbiedt bomkorren al in natuurgebieden. Ook hier moet 13,7% van de Noordzee dit jaar nog gevrijwaard zijn van bodemberoerende visserij volgens het Noordzeeakkoord.

Beide LNV-ministers erkennen de impact van bodemberoerende visserij op de natuur. Maar blijven zich desondanks inzetten om de vergunning voor bodemberoerende garnalenvisserij in nota bene Natura-2000 gebied te behouden. Voor 6 jaar nota bene.

Onbegrijpelijk, onverstandig en vooral onrechtmatig.

Is de minister het met mij eens dat de gedoogperiode mogelijk moet worden ingetrokken omdat er redelijk wetenschappelijk bewijs bestaat over de impact op de natuur? Hoeveel procent van de Noordzee is nu gesloten voor bodemberoerende visserij? Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de 13,7% dit jaar wordt behaald? Wanneer horen we daar meer van?

Dan, voorzitter, verschenen er de afgelopen maanden opnieuw alarmerende berichten over illegale visserij door Nederlandse bedrijven. De Europerse rekenkamer publiceerde een kritisch rapport over tekortschietende controles op illegale visserij en de Universiteit van Tilburg bracht min of meer tegelijk een onderzoek uit waaruit bleek hoe ook gevist wordt met netten met te kleine mazen, waardoor kleine, jonge vissen worden gevangen, wat het herstel van vispopulaties onmogelijk maakt.

Is de minister het met mij eens dat illegale visserij hard moet worden aangepakt? En hoeveel van de toegezegde 15,2 fte voor NVWA zijn al inzetbaar?

Tot slot, het nieuwe rapport van Compassion in World Farming toont aan dat industriƫle viskwekerijen niet het antwoord zijn op voedselzekerheid. Sterker nog: het zet aan tot verdere overbevissing. 20% van de wilde gevangen vis wordt aan visetende vissen in de viskwekerijen gevoed. Daarmee wordt het zee-ecosysteem verder ontwricht. Is de minister het met mij eens dat dit onhoudbaar is en moet stoppen?

Interessant voor jou

Inbreng SO Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Lees verder

Inbreng SO voortgang versterking VTH-stelsel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer