Bijdrage Wassenberg aan AO renovatie Binnenhof


23 mei 2018

Voorzitter, het kabinet is duidelijk in haar ambities: Nederland moet snel van het aardgas af.

Even een paar maanden terug in de tijd: de aardbeving in Zeerijp, in januari van dit jaar, was wat wel een game changer wordt genoemd. Een gebeurtenis, die een dossier op zijn kop zet, waarna alles anders wordt. Na Zeerijp werd eindelijk ook het kabinet wakker en zag dat het zo niet door kon gaan met de gaswinning in Groningen. De gaswinning gaat daar versneld omlaag en heel Nederland gaat versneld van het aardgas af.
Heel Nederland? Nee, één kleine nederzetting blijft moedig weerstand bieden aan de verduurzaming van Nederland en blijft deels afhankelijk van aardgas. Het Binnenhof. Voorzitter, het zal toch niet waar zijn?

Maar in Cobouw werd eind maart een woordvoerder van de staatssecretaris opgevoerd: Gasloos? Nee hoor. Zonnepanelen op leien daken is geen gezicht. Dus dat gaat niet gebeuren. Dat is ook nooit de bedoeling geweest.
En in hetzelfde stuk: Ruimte voor extra wensen op het gebied van duurzaamheid of veiligheid is nadrukkelijk niet aan de orde, aldus Knops.

Maar in een brief die wij afgelopen vrijdag ontvingen wordt dit genuanceerd. Zonnepanelen op platte daken worden nu wel genoemd. Het kan dus wel! In ieder geval voor een deel. Graag hoor ik van de staatssecretaris of hij een inschatting kan geven waar en hoeveel zonnepanelen er kunnen worden geïnstalleerd op de daken. Ook wil ik weten of hij verduurzaming een luxe of een noodzakelijkheid vindt. Uit het stuk van Cobouw maak ik toch vooral op dat hij het als luxe ziet. En in zijn brief van 18 mei gaat de staatssecretaris vooral in op de vraag of verduurzaming een wettelijke plicht is of niet, omdat het Binnenhof ook een monument is. De staatssecretaris schrijft: voor nieuwbouw van overheidsgebouwen gelden straks de zogenaamde BENG-regels, maar voor monumenten gelden géén extra regels. Wettelijk hoef ik niks te doen en dus doe ik niks extra’s.

Voorzitter, dat begrijp ik niet. Dat niet de hele Ridderzaal vol komt te liggen met zonnepanelen en dat het glas-in-lood niet vervangen voor door HR+++-glas, dat snapt iedereen. Maar ik wil vooral weten wat er wel mogelijk is. Nogmaals: is de staatssecretaris het met mij eens dat verduurzaming geen luxe is, maar bittere noodzaak? Misschien is dat wel mijn belangrijkste vraag. Ik wil ook weten: welke plek en welk budget heeft duurzaamheid in de aanbestedingen? Kan de staatssecretaris inzichtelijk maken welke verduurzamingskeuzes er zijn gemaakt en welke kosten en energieopbrengst daarbij horen?

Voorzitter, in zijn brief schrijft de staatssecretaris dat het Binnenhof nu al praktisch gasvrij is, aangezien er in 2017 slechts 970 kuub gas werd gebruikt.
Maar in diezelfde brief staat dat het Binnenhof wordt verwarmd via stadsverwarming. Maar die gebruikte restwarmte ontstaat door elektriciteit op te wekken in gascentrales. Dus het Binnenhof zelf heeft slechts een beperkt direct gasgebruik, maar indirect is het Binnenhof nog steeds afhankelijk van aardgas als het gaat om verwarming.
De keukens draaien volledig op elektriciteit. Maar voorzitter, als dat de elektriciteit is die door Eneco wordt opgewekt door datzelfde gas te verbranden, schieten we nog niets op.
Is de staatssecretaris het met mij eens dat het de voorkeur verdient om het Binnenhof helemaal gasloos te laten zijn na de renovatie. Met alleen de mogelijkheid van restwarmte uit gasverbranding kunnen Kamer en kabinet geen genoegen nemen. Kan de staatssecretaris onderzoeken welke alternatieven er zijn? Na de renovatie moet het Binnenhof er weer voor decennia tegen kunnen, en we moeten voorkomen dat we straks weer tientallen miljoenen extra kwijt zijn met het nemen van maatregelen die we eigenlijk nu hadden moeten nemen.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan Verantwoordingsdebat

Lees verder

Inbreng PvdD SO over rapport 'Merchants of misery'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer